Produkter
Terminal Tørløbsalarm

 

Tørløbsalarm anvendes til at overvåge niveauet i tanke.

 

Når niveauet i en tank kommer under et forudbestemt minimum niveau, genereres en alarm, som rapporteres via trådløs kommunikation (GSM) til en central server. Den centrale server håndterer alarmen og videresender denne som e-mail til eksempelvis kundeservice, som har mulighed for at sende en tankvogn ud til påfyldning af den aktuelle tank, så man derved undgår at løbe tør.